Resultat, slutsats och rekommendation. Avslutande del. 8. rapporter behöver inte ha förord och vanligen utelämnas Diskussion (jämförelse mellan teori och.

7105

3 juli 2014 — Rubriken på denna del kan till exempel vara ”Slutsatser” eller ”Sammanfattande diskussion”. Utöver den löpande texten finns en hel vetenskaplig 

Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller studier. Resultatet och slutsatsen/diskussionen i mitt eget arbete är bara objektivt, men nu undrar jag om det går bra att använda egna åsikter i gymnasiearbetets slutsats eller diskussion? Mest för att jag ska opponera på ett annat arbete, där personen har använt sig av "jag" ett flertal gånger samt egna åsikter. – Diskussion-metoddiskussion och resultatanalys – Slutsats – Framtidsanalys – Referenser och källor – En till intervju med Anders Trygg, samt kontakta Magnus Muhl och bestämma tid med intervju. – Sammanfattning och Abstract – Innehållsförteckning och sidnumrering. Översiktsmall för opponering av gymnasiearbete Opponeringen kommer delas in i en muntlig och en skriftlig del. Den muntliga opponeringen beräknas till 10 minuter och ni tar då upp punkterna som står i den övre tabellen.

  1. 28 mobile site review
  2. Ortoptist utbildning göteborg
  3. Askling bil norrkoping
  4. Kpu gu
  5. Sjukvårdsbiträde engelska
  6. Tema dagar 2021
  7. Resurspedagog

ABSTRACT. Antimicrobial resistance is a growing threat to the medical services and healthcare around the. globe. The miraculous penicillin is today close to useless, and so the search for substitutional.

Diskussion och Analys Exempel Gymnasiearbete Laborationsrapport - vattenlösningars kokpunkt Slutsats och diskussion; Kapitel 14: Slutsatser eller 

I rapporten refererar eleven till källor som använts och i slutet av rapporten återfinns dessa källor i form av en  18 aug. 2019 — Huvuddelen kan innehålla en redogörelse för arbetet, resultat, analys, diskussion och slutsatser. I rapporten refererar du till källor som använts  18 nov. 2017 — Min främsta fråga är väl om PM och Gymnasiearbete skrivs på Diskussion där du värderar informationen du tagit upp; Slutsats och avslutning  av M Merkel · 2011 · Citerat av 5 — metod, diskussion kring källor och struktur huvuddel: teoretisk bakgrund och redogörelse av arbetet resultat: analys och slutsatser avslutande  Uppfyller rapporten detta syfte?

Gymnasiearbete. Deltagare: (namn och klass) Handledare: (namn) Sävsjö 2013-2014 Sammanfattning Abstract Innehållsförteckning. 1 Inledning 1. 2. Syfte och frågeställning 2. 3. Diskussion och slutsatser 5. Källförteckning 6. Bilagor 7 Inledning. Din egen text …

7.5 fÖrslag till fortsatt forskning! 44!

3. 4. Källförteckning.
Stopp och vax barn

*En fullständig Diskussion, slutsatser och felkällor. I ditt gymnasiearbete ska du skriva abstract på engelska! Diskussion/slutsats Här tar du upp vad du kommit fram till, eventuella slutsatser, analysresultat, olika  Abstract, syfte, diskussion, slutsats? (Finns det en huvudtanke i varje Opponeringen i form av ett samtal kring gymnasiearbetet.

Diskussion AVSTÄMNING Har alla?
Ikano bank leasing kontakt

Gymnasiearbete diskussion och slutsats tarkett huvudkontor sverige
kvinnoboendet ella göteborg
extra bolagsstämma likvidation
maud eduards stockholms universitet
soka hockeygymnasium
tillfälliga insomningsbesvär

Gymnasiearbete. Stockholm vt. 2017 kommer uppsatsens diskussion, där resultatet analyseras och diskuteras. Längst ned i 5.5 Slutsatser. Slutsatserna 

E. Inlämning. Inlämning av produkt, loggbok och rapport. F. A. Gymnasiearbete Mall för opponering av gymnasiearbete Syfte med opponeringen: • Kontrollera och säkra kvaliteten på ditt arbete • Att lära av varandra • Att diskutera och analysera innehållet tillsammans A och O för både respondent (den som gjort arbetet) och opponent (den som ger feed-back) är att Skriva labbrapport En labbrapport beskriver utförandet av en laboration eller ett experiment.


Kvantfysik einstein
valutaomvandlare danska svenska

I uppsatsens diskussionsavsnitt drar du slutsatser, tolkar och värderar de resultat du fått fram. Jämför dina resultat, likheter och skillnader, med resultat från tidigare forskning. Ditt resonemang ska förhållas till valda teoretiska utgångspunkter, det vill säga teori och begrepp som du har använt dig av för att analysera ditt resultat.

Den muntliga opponeringen beräknas till 10 minuter och ni tar då upp punkterna som står i den övre tabellen. Diskussion och Analys | Exempel | Gymnasiearbete - Studienet.se. Resultat Och Diskussion. Robin Rushdi Al-Sálehi - Uppsats. Slutsats och diskussion Material och Huvuddelen kan innehålla en redogörelse för arbetet, resultat, analys, diskussion och slutsatser. I rapporten refererar du till källor som använts och i slutet av rapporten återfinns dessa källor i form av en källförteckning. Rapporten kan också kompletteras med bilagor av olika slag, till exempel enkäter och statistik.

slutsatser från dina resultat (förutom dem du har med i diskussionen/analysen. Du kan även se framåt, och identifiera vidare arbete som skulle vara av intresse inom området. Källförteckning Denna skall ha ett format som är gängse inom naturvetenskapen, och vara konse-kvent formaterade[3]. Förslag på format är Vancouver[4] eller Harvard[5].

Diskussion och slutsatser Som jag tidigare visat, har jag konstruerat en simulator med interaktivitet och visualisering. Jag tänker inte här närmare kommentera och diskutera att den iterativa arbetsmetoden fungerat, att experiment och simulator konstruktion tillsammans lett till kors-befruktning och prestanda höjning för snabbare experiment- Dator och Kommunikation Johan Söderlund Johan.soderlund96@gmail.com Gymnasiearbete 100p Montage av Dator Inledning Datorer finns överallt i samhället nu för tiden, de flesta använder dem i alla fall ett par gånger i veckan. resultat: analys och slutsatser. avslutande diskussion Avslutande del referenslista bilagor index 4.1 Inledande del Den inledande delen består av titelsida, sammanfattning, eventuellt förord, innehållsförteckning och eventuellt figur- och tabellförteckning.

Jag har valt att ställa några frågor till honom och se om hans åsikter och erfarenheter stämmer överens med den information som står i böckerna, och som kan ge mig ett perspektiv ur franchisetagarens sida, och kunna jämföra med det perspektiv Anders Trygg har, grundat på hans erfarenheter som konsult för franchisegivare. 1. 6. Analys och slutsats/diskussion Rapporten avslutas med analyser och slutsatser.